Hiển thị 1–60 của 81 kết quả

1. Giới thiệu về dòng điện thoại Vertu Signature S

Hơn cả những chiếc VERTU thông thường, VERTU Signature là dòng điện thoại đắt nhất thế giới, khách hàng của chúng thường là giới quý tộc với khối tài sản hơn cả triệu đô la

Xem Thêm
-4%
Original price was: 419.000.000 ₫.Current price is: 404.000.000 ₫.
-82%
Original price was: 420.000.000 ₫.Current price is: 75.000.000 ₫.
-2%
Original price was: 920.000.000 ₫.Current price is: 905.000.000 ₫.
-8%
Original price was: 196.000.000 ₫.Current price is: 181.000.000 ₫.
-4%
Original price was: 390.000.000 ₫.Current price is: 375.000.000 ₫.
-2%
Original price was: 742.000.000 ₫.Current price is: 727.000.000 ₫.
-2%
Original price was: 809.000.000 ₫.Current price is: 794.000.000 ₫.
-4%
Original price was: 355.000.000 ₫.Current price is: 340.000.000 ₫.
-2%
Original price was: 742.000.000 ₫.Current price is: 727.000.000 ₫.
-3%
Original price was: 480.000.000 ₫.Current price is: 465.000.000 ₫.
-4%
Original price was: 350.000.000 ₫.Current price is: 335.000.000 ₫.
-5%
Original price was: 300.000.000 ₫.Current price is: 285.000.000 ₫.
-4%
Original price was: 410.000.000 ₫.Current price is: 395.000.000 ₫.
-7%
Original price was: 139.000.000 ₫.Current price is: 129.000.000 ₫.
-5%
Original price was: 299.000.000 ₫.Current price is: 284.000.000 ₫.
-4%
Original price was: 420.000.000 ₫.Current price is: 405.000.000 ₫.
-4%
Original price was: 390.000.000 ₫.Current price is: 375.000.000 ₫.
-4%
Original price was: 380.000.000 ₫.Current price is: 365.000.000 ₫.
-5%
Original price was: 280.000.000 ₫.Current price is: 265.000.000 ₫.
-6%
Original price was: 250.000.000 ₫.Current price is: 235.000.000 ₫.
-4%
Original price was: 420.000.000 ₫.Current price is: 405.000.000 ₫.
-7%
Original price was: 220.000.000 ₫.Current price is: 205.000.000 ₫.
-4%
Original price was: 600.000.000 ₫.Current price is: 575.000.000 ₫.
-5%
Original price was: 290.000.000 ₫.Current price is: 275.000.000 ₫.
-2%
Original price was: 750.000.000 ₫.Current price is: 735.000.000 ₫.
-2%
Original price was: 990.000.000 ₫.Current price is: 975.000.000 ₫.
-2%
Original price was: 720.000.000 ₫.Current price is: 705.000.000 ₫.
-1%
Original price was: 1.450.000.000 ₫.Current price is: 1.435.000.000 ₫.
-1%
Original price was: 1.100.000.000 ₫.Current price is: 1.085.000.000 ₫.
-1%
Original price was: 1.950.000.000 ₫.Current price is: 1.935.000.000 ₫.
-1%
Original price was: 1.950.000.000 ₫.Current price is: 1.935.000.000 ₫.
-4%
Original price was: 380.000.000 ₫.Current price is: 365.000.000 ₫.
-4%
Original price was: 420.000.000 ₫.Current price is: 405.000.000 ₫.
-6%
Original price was: 250.000.000 ₫.Current price is: 235.000.000 ₫.
-10%
Original price was: 105.000.000 ₫.Current price is: 95.000.000 ₫.
-11%
Original price was: 95.000.000 ₫.Current price is: 85.000.000 ₫.
-6%
Original price was: 243.000.000 ₫.Current price is: 228.000.000 ₫.
-9%
Original price was: 110.000.000 ₫.Current price is: 100.000.000 ₫.
-7%
Original price was: 220.000.000 ₫.Current price is: 205.000.000 ₫.
-11%
Original price was: 95.000.000 ₫.Current price is: 85.000.000 ₫.
-5%
Original price was: 325.000.000 ₫.Current price is: 310.000.000 ₫.
-6%
Original price was: 260.000.000 ₫.Current price is: 245.000.000 ₫.
-9%
Original price was: 165.000.000 ₫.Current price is: 150.000.000 ₫.
-4%
Original price was: 350.000.000 ₫.Current price is: 335.000.000 ₫.
-5%
Original price was: 290.000.000 ₫.Current price is: 275.000.000 ₫.
-4%
Original price was: 380.000.000 ₫.Current price is: 365.000.000 ₫.
-10%
Original price was: 100.000.000 ₫.Current price is: 90.000.000 ₫.
-8%
Original price was: 200.000.000 ₫.Current price is: 185.000.000 ₫.
-5%
Original price was: 285.000.000 ₫.Current price is: 270.000.000 ₫.
-7%
Original price was: 205.000.000 ₫.Current price is: 190.000.000 ₫.
-6%
Original price was: 235.000.000 ₫.Current price is: 220.000.000 ₫.
-4%
Original price was: 365.000.000 ₫.Current price is: 350.000.000 ₫.
-6%
Original price was: 250.000.000 ₫.Current price is: 235.000.000 ₫.
-2%
Original price was: 990.000.000 ₫.Current price is: 975.000.000 ₫.
-2%
Original price was: 990.000.000 ₫.Current price is: 975.000.000 ₫.
-10%
Original price was: 1.050.000.000 ₫.Current price is: 950.000.000 ₫.
-6%
Original price was: 255.000.000 ₫.Current price is: 240.000.000 ₫.
-7%
Original price was: 150.000.000 ₫.Current price is: 140.000.000 ₫.
-4%
Original price was: 120.000.000 ₫.Current price is: 115.000.000 ₫.
-7%
Original price was: 700.000.000 ₫.Current price is: 650.000.000 ₫.